DNS and BIND

نوع:کتابزبان:انگلیسی
گروه:علوم فنی و مهندسیسال چاپ:2011
رشته:کامپیوترشماره ویرایش:1
نویسنده:Mike Loukidesتعداد صفحات:52
مترجم:نوع فایل:pdf
توضیحات:من این کتاب را برای مدیران DNS نوشتم که IPv6 را بر روی شبکه هایشان اجرا می کنند و نیاز به درک چگونگی پشتیبانی از IPv6 در آن شبکه ها با DNS. این کتاب الکترونیکی شامل نظریه اساسی، شامل ساختار و نمایندگی IPv6 می شود آدرس؛ A، M و O پرچم ها در تبلیغات روتر و آنچه آنها به DNS معنی دارند؛ و همچنین آجیل و پیچ و مهره، از جمله نحو سوابق AAAA و سوابق PTR در ip6.arpa
تعداد بازدید: 1258

دریافت فایل