روان شناسی سالمندی

نوع:کتابزبان:انگلیسی
گروه:علوم انسانیسال چاپ:1399
رشته:روانشناسیشماره ویرایش:1
نویسنده:دکتر عبدالله معتمدیتعداد صفحات:115
مترجم:نوع فایل:pdf
توضیحات: در این کتاب تلاش شده است با رویکردی روان شناختی، تصویری واقع بینانه از شرایط و وضعیت سالمندی ارائه شود تا ضمن شناخت حقایق این دوره، اهمیت و جایگاه آن برجسته تر گردد. عوامل اجتماعی و فرهنگی بر تحول فرد، و در اینجا به طور خاص، بر سالمند نقش بسزایی دارند. مؤلف کوشیده است با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه روان شناسی سالمندی در جهان، بر غنای مطالب کتاب بیفزاید. مطالعه این کتاب علاوه بر دانشجویان رشته های مشاوره، به مربیان و پژوهشگران علاقه مند به مسائل سالمندان نیز توصیه می شود.
تعداد بازدید: 611

دریافت فایل