آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

نوع:جزوهزبان:فارسی
گروه:علوم فنی و مهندسیسال چاپ:1390
رشته:کامپیوترشماره ویرایش:2
نویسنده:رضا رمضانیتعداد صفحات:528
مترجم:نوع فایل:pdf
توضیحات:در تهیه این جزوه هم مباحث ابتدایی و هم مباحث متوسط و پیشرفته درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری قرار گرفته است. برخی از فصول این جزوه، فقط به مباحث تئوری شبکه های کامپیوتری می پردازد.
تعداد بازدید: 1199

دریافت فایل