حل تمرین درس شبکه های کامپیوتری

نوع:جزوهزبان:فارسی
گروه:علوم فنی و مهندسیسال چاپ:1392
رشته:کامپیوترشماره ویرایش:1
نویسنده:حمیدرضا مازندرانیتعداد صفحات:114
مترجم:نوع فایل:zip
توضیحات:در این جزوه تمرینهای درس شبکه های کامپیوتری کتاب کورس راس حل و تشریح گردیده است.
تعداد بازدید: 1555

دریافت فایل