حسابداری مقدماتی

نوع:کتابزبان:فارسی
گروه:حسابداری و مالیسال چاپ:1393
رشته:مالیشماره ویرایش:1
نویسنده:علی شفیع زادهتعداد صفحات:253
مترجم:نوع فایل:pdf
توضیحات:امروزه آشنايي با مفاهيم حسابداري براي تمام کسانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت هاي اجتناب ناپذير است. در کتاب حاضر سعی شده است که رئوس کلی مباحث حسابداری در حدی که با مطالعۀ آن بتوان به عنوان حسابدار یک مؤسسۀ کوچک فعالیت نمود، تشریح شود. اعتقاد مؤلف بر این است که مطالب مطرح شده در این کتاب کمی فراتر از حسابداری مقدماتی است، لیکن بنا بر ضرورت رعایت سرفصل های مقرر در استانداردهای ابلاغ شده به مؤلف، تلاش شد که حتی الامکان مباحث مطروحه به شکل ساده و قابل فهم بیان گردد.
تعداد بازدید: 875

دریافت فایل