مهندسی مالی و مدیریت ریسک

نوع:کتابزبان:فارسی
گروه:حسابداری و مالیسال چاپ:1384
رشته:مالیشماره ویرایش:1
نویسنده:جان هال ، تعداد صفحات:754
مترجم:سجاد سیاح ، علی صالح آبادینوع فایل:pdf
توضیحات:دگرگونی اقتصاد جهانی طی دهههای اخیر و توسعه اقتصادی موجب ابداع یا تکامل ابزارهای متعدد مالی گردیده است. علاوه بر گسترشمعاملات سنتی داراییهای فیزیکی و مالی، مبادلات ابزار مشتقه شامل قراردادهای آتی Futures) )، قراردادهای اختیار معامله ( Options )، و قراردادهای معاوضهای Swaps) ) شتاب روزافزونی یافته است. به نحوی که ارزشجاری قراردادهای مشتقه منتشر شده در بازار که دارای موقعیت باز میباشند، در طی سال ۲۰۰۴ در حدود ۵۰ تریلیون دلار برآورد شده است.
تعداد بازدید: 1494

دریافت فایل