رایانش ابری

نوع:کتابزبان:فارسی
گروه:علوم فنی و مهندسیسال چاپ:1389
رشته:کامپیوترشماره ویرایش:1
نویسنده:محمدکاظم اکبری، مرتضی سرگلزایی جوانتعداد صفحات:504
مترجم:نوع فایل:pdf
توضیحات:سیستم های محاسباتی بطور گسترده ای در حال کامل شدن هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بشر در مسائل و کاربردهای مختلف علمی، تجاری، اجتماعی و ... باشند. اين تکامل در ابعاد مختلفی صورت گرفته است. قدرت و توان محاسباتی و پردازش اطلاعات، ظرفیت ذخیره سازی اطلاعات، در دسترس پذيری بیشتر منابع و ... از ابعاد مختلف تکامل سیستم های محاسباتی محسوب می شود. رايانش ابری يکی از رويکرد های جديد محاسباتی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است و بطور فزاينده ای در حال گسترش است. اما در خصوص شناخت صحیح اين سیستم محاسباتی بعنوان يک فناوری جديد و جايگاه آن در بین ديگر فناوری های محاسباتی ابهامات زيادی وجود دارد. نظیر نرم افزار، IT افرادی که در زمینه رايانش ابری فعالیت دارند، به دلیل اينکه از حوزه های مختلف پايگاه داده، شبکه و ... وارد آن شده اند، دارای ديدگاه های مختلفی در مورد آن هستند که همین موضوع سبب ايجاد تعاريف و رويکردهای مختلف در مورد رايانش ابری شده است. به همین دلیل افرادی که مطالعه در اين زمینه را آغاز می کنند، در صورتی که چندين منبع يا مقاله مختلف را مطالعه کنند، با ابهامات و تعاريف مختلفی مواجه می شوند که ممکن است در بسیاری از موارد اين تعاريف قابل جمع شدن با همديگر نباشند. خصوصا در زمانی که لايه های مختلف رايانش ابری مورد بررسی قرار می گیرد، برقراری ارتباط بین تعاريفی که از اين لايه ها می شود با همديگر بسیار چالش برانگیر خواهد بود.
تعداد بازدید: 1072

دریافت فایل