How to master CCNA

نوع:کتابزبان:فارسی
گروه:علوم فنی و مهندسیسال چاپ:1394
رشته:کامپیوترشماره ویرایش:1
نویسنده:René Molenaarتعداد صفحات:126
مترجم:سید احمد توسلینوع فایل:pdf
توضیحات:کتاب How To Master CCNA کتابی است که تنها نویسنده آن سعی داشته است تا مفاهیم کلی و درک مطلب از عناوین و چارچوب دوره CCNA را تشریح کند. نویسنده در هیچ جای کتاب دستوری را عنوان نمی کند، تمامی محیط کتاب شما را با مفاهیم و عملکردهای Router و Switch آشنا می کند. نویسنده برای نزدیک شدن خواننده به موضوعات CCNA او را به محیط دنیای واقعی می برد و با لفظ "اول شخص" با او صحبت می کند مانند یک معلم و شاگرددر کلاس.
تعداد بازدید: 1479

دریافت فایل