ریاضیات گسسته

نوع:کتابزبان:فارسی
گروه:علوم پایهسال چاپ:1397
رشته:همه رشته هاشماره ویرایش:1
نویسنده:دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظریتعداد صفحات:95
مترجم:نوع فایل:pdf
توضیحات:نقش استدلال در زندگی انسان ها انکارناپذیر است. همهٔ ما در زندگی روزمره و یا در زندگی حرفه ای خود نیازمند کسب توانمندی در این زمینه هستیم. تسلیم عقل در برابر استدلال موهبتی الهی است که امکان تعامل بین انسان ها و توسعه علوم گوناگون و رشد و بالندگی را در زمینه های مختلف برای بشر فراهم ساخته است. استدلال و اثبات در ریاضیات نیز جایگاه ویژه ای دارد. درک و فهم ریاضی بدون توجه به استدلال امکان ندارد و آموزش ریاضیات را محدود به حفظ کردن رویّه ها و الگوریتم ها خواهد کرد.
تعداد بازدید: 909

دریافت فایل